KDO JSME

Profesní spolek, který zastupuje a chrání práva a zájmy svých členů od 31. prosince 1997.

Člen Hospodářské komory ČR /24. ledna 2001/ a autorizované společenstvo pro obor podlahářství.

Člen Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR /25. dubna 2019/.

     HKČR člen        AMSP CR   

POSLÁNÍ A ÚČEL

Propagace podlahářského řemesla, obnovení stavovské cti, prosazování a hájení podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů členů a vytváření optimálních podmínek v podnikání, ve stavebnictví a ve vzdělávání mládeže a dospělých.

20230113 aut

ČLENSKÁ ZÁKLADNA A SEKCE

NAŠE SOUČASNÉ AKTIVITY

 • Zasazujeme se o zvýšení autority a prestiže podlahářského oboru a řemesla, jednáme s vládními představiteli nebo ministerstvy
 • Iniciativně se podílíme úpravách legislativy, které ovlivňují podnikání za účelem zjednodušení a snížení administrativní zátěže
 • Spolupracujeme při tvorbě a aktualizacích technických norem nebo pravidel správné praxe, vytvořili jsme cechovní protokoly
 • Zajišťujeme pro své členy potřebné informace z podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry
 • Spolupracujeme se školskými zařízeními na výchově nových podlahářů, zajišťujeme zkušební a tréninkový materiál pro praktickou výuku, jsme partnerem vzdělávacích projektů a naši zástupci jsou součástí zkušebních komisí při závěrečných učňovských zkouškách, podporujeme zvyšování odborné kvalifikace pedagogů, jsme konzultanti Rámcových a školských vzdělávacích programů
 • Přispíváme k prosazení svých členů na stavebním trhu třeba upřednostněním ve vyhledávači intentetového portálu Mistři řemesel 
 • Pořádáme a organizujeme prezentace nových technologií a materiálů formou přednášek nebo miniveletrhů
 • Vystupujeme ve prospěch odborných zájmů a potřeb podlahářského oboru zejména činností v expertních komisí, řemeslných radách
 • Spolupracuje s dalšími zaměstnavatelskými, podnikatelskými i profesními organizacemi působícími v České republice
 • Napomáháme ke zvyšování odborných a podnikatelských znalostí svých členů, organizujeme vzdělávací UPGRADE PODLAHÁŘE a DETOX PODLAHÁŘE, 
 • Tvoříme profesní standardy Národní soustavy kvalifikací
 • Vytvořili jsme podobu Mistrovské zkoušky

VIZE, CÍLE A DALŠÍ PLÁNY

 • Podpořit zavedení duálních prvků do středoškolského odborného vzdělávání
 • Vytvořit a pravidelně aktualizovat Příručku SPRÁVNÉ PRAXE podlaháře
 • Prosadit rozdělení řemeslné živnosti truhlářství-podlahářství na dvě samostatné živnosti
 • Nedopustit snižování podmínek při vzniku řemeslné živnosti a zamezit obcházení těch současných
 • Přimět kompetentní orgány vydávat technické normy v češtině 
 • Být partnerem pro ŘEMESLO 4.0
 • Reprezentovat ČR na EuroSkills 

OCENĚNÍ 

 • AMSP: Řemeslný počin roku 2016, za pořádání UPGRADE PODLAHÁŘE
 • AMSP: Řemeslný počin roku 2017, za pořádání PODLAHA CUP, Mistrovství ČR v podlahářských dovednostech žáků středních škol
 • Časopis DOMO: Ocenění roku 2018, za celkovou činnost cechu

 VÝROČNÍ ZPRÁVY