Žádost o přijetí 

Nemusíte papírovat, stačí ji vyplnit v on-line podobě. Žádost vyplňte pečlivě a sdělte nám o sobě co nejvíce, aby bylo možné udělat kvalifikované rozhodnutí.  

Doručení žádosti vám bude potvrzeno nejpozději do dvou pracovních dnů. 

O přijetí rozhoduje představenstvo. Informace v žádosti jsou ověřovány popř. si představenstvo vyžádá doplnění žádosti, domluví si pohovor, navštíví žadatele na realizaci apod. 

Výsledné rozhodnutí o (ne)přijetí je žadateli oznámeno mailem bez odkladu.