Žádost o přijetí 

Nemusíte papírovat, stačí ji vyplnit v on-line podobě.

 

Doručení žádosti vám bude potvrzeno nejpozději do dvou pracovních dnů. 

O přijetí do cechu rozhoduje představenstvo na svém nejbližším zasedání. 

V případě, že představenstvo nebude mít dostatek informací ke kvalifikovanému rozhodnutí vyžádá si doplnění žádosti, domluví si pohovor apod. 

Rozhodnutí představenstva je žadateli oznámeno mailem bez odkladu.