„Jsou lidé, kteří se domnívají, že řemesla a živnosti upadnou. Není to pravda! 

Zde je zlaté dno moderních řemesel a živností. K tomu zlatu však je třeba se namáhavě prokopat. V moderním řemesle se musí spojit věda, umění a rukodílná zručnost. Takové řemeslo si žádá člověka vysoce všestranného, jehož ruce jsou právě tak vycvičeny, jak vycvičená je jeho hlava. Takovým řemeslníkem se člověk nestane za rok. A nestane se jím bez důkladné práce na svém vlastním vzdělání.

Není krize řemesla, je krize řemeslníků a je naší povinností bojovat proti této krizi ze všech sil, protože řemesla a živnosti jsou praktickými univerzitami pro podnikatele a průmysl..“

Tomáš Baťa (1876-1932)

v2

Cesta pro mladé

Vyuč se řemeslu, buď podlahářem!

Na středních školách se vyučují dva obory:  

Podlahář (36-59-H)

Jde o klasické vyučení v učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je možno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. 

Podlahářské práce (36-59-E)

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Patří do středního vzdělání s výučním listem (dříve Nižší střední odborné vzdělání) a je určen pro absolventy speciálních a praktických základních škol a žáky s nedokončeným základním vzděláním.  

DSC 9600 m

Kam po škole? 

  • být zaměstnancem (pokud si během školní praxe nenajdeš možného zaměstnavatele, můžeš kontatovat nejbližší členské podlahářské firmy)
  • začít podnikat (jsi šikovný a máš co nabídnout, víš jaká je situace na trhu a jak funguje tvoje konkurence, už si se skoro domluvil na první zakázce a máš představu o rizikách i výhodách být svým pánem)
Obsahová náplň řemeslné živnosti Truhlářství, podlahářství

Rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích strojích při výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, stěn a podobně), dřevěných konstrukcí a rozmanitých průmyslových i užitkových výrobků ze dřeva. Provádění oprav a rekonstrukcí všech druhů výrobků v celém rozsahu truhlářské technologie. Výběr, rozměřování, dělení i opracování řeziva a sestavování dílců nebo součástí do finálních produktů, včetně povrchové úpravy. Stavebně truhlářské práce (osazování stavebních truhlářských výrobků, vestavěného nábytku, provedení palubového, deskového, kazetového obložení stěn a stropů, montáž a úpravy příček, dřevěných schodů, dřevěných akustických zástěn, kabin a obložení).
Kladení a opravy podlah různého druhu, například vlysových, parketových, palubkových, korkových, mozaikových, štěrkových a litých na dřevěném, betonovém, škvárobetonovém nebo izolačním podkladu. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků, provádění izolačních a vyrovnávacích vrstev, provádění potěru, broušení, leštění a napouštění povrchu, upevňování krycích lišt a podobně. Lepení podlahových povlaků na schodištích, obkládání soldíky. Zhotovování podlah z dýhovaných desek, provádění štěrkových, litých nebo stříkaných podlahovin. Pokládání plovoucích podlah z různých druhů materiálů (laminátových, dřevěných a podobně).
V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování dřevěných nástaveb dopravních prostředků. Jednoduché bednářské a modelářské činnosti. Montáž sériově vyráběného nábytku. Kladení koberců a dalších podlahových krytin. Příprava podkladů pro kladení podlah, provádění jejich izolací a vyrovnávání. 

Na začátku je potřeba vyřešit: 

  1. Získání živnostenského listu (18 let, svéprávnost, bezúhonnost, výuční list)
  2. Vědet zda a jak budu hradit zdravotní a sociální pojištění
  3. Daňovou evidenci 
  4. Zda budu přijímat hotovostní platby (EET)
  5. Být či nebýt plátcem DPH
  6. Silniční daň 

voborník foto1

 

Cesta pro dospělé

NSK - Národní soustava kvalifikací, Úplná profesní kvalifikace - Podlahář

Zvažujete rekvalifikaci? Pracujete v jiném oboru, než jste vystudovali, ale chcete mít hodnověrný doklad o znalostech, které jste během praxe získali? Jste vyučen např. automechanikem, ale 8 let pracujete v podlahářské firmě.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Podlahář (36-59-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení z těchto 3 kvalifikací, aniž byste museli chodit do školy nebo na kurzy (prokážete co jste se naučili v praxi podle kvalifikačního standardu, který je veřejný a popisuje co budete prokazovat a jak).

 

Budoucí cesta pro podlaháře 

Mistr podlahář, Mistr řemesla podlahářského, Mistr řemesla oboru podlahář, Mistr podlahářského řemesla 

Mistrovské zkoušky se aktuálně připravují a pilotní projekt ověřující správné nastavení celého systému bude ukončen v roce 2022