Výši členských příspěvků a poplatků schvaluje valná hromada formou směrnice.

Vstupní poplatek

1) jednorázový ve výši 2 000 Kč

2) hradí ho všichni nově přijatí členové bez výjimky a není snížen v závislosti na měsíci přijetí

Členský příspěvek

1) každoroční fakturace probíhá v lednu se splatností 14 dnů

2) je ponížen v závislosti na měsíci přijetí

PODLAHÁŘSKÁ FIRMA typ „A" .......... 3 600 Kč         

 • má oprávnění k pokládce podlahovin, nemá v pracovním poměru podlaháře
 • akcí cechu se může účastnit 1 osoba zastupující člena cechu a má hrazeno občerstvení dle propozic programu (účastník si hradí případné ubytování)
 • v ceně jsou sady zakázkových protokolů (předání na valné hromadě nebo UPGRADE podlaháře)

PODLAHÁŘSKÁ FIRMA typ „B" .......... 7 200 Kč

 • má oprávnění k pokládce podlahovin, má v pracovním poměru podlaháře
 • akcí cechu se mohou účastnit 2 osoby zastupující člena cechu a mají hrazeno občerstvení dle propozic programu (účastníci si hradí případné ubytování)
 • v ceně jsou sady zakázkových protokolů (předání na valné hromadě nebo UPGRADE podlaháře)

ŠKOLA .......... bezplatně

 • akcí cechu se mohou účastnit 2 osoby a mají hrazeno občerstvení dle propozic programu (účastníci si hradí případné ubytování)

VÝROBCE, DOVOZCE A VELKOOBCHOD .......... 24 000 Kč

 • akcí cechu se mohou účastnit 2 osoby a mají hrazeno občerstvení dle propozic programu (účastníci si hradí případné ubytování)
 • mohou využit web a facebook cechu pro své PR články, pozvánky na školení apod.
 • na webu cechu budou mít zveřejněné logo v části Doporučujeme a reklamní banner u Aktualit
 • mohou využít valnou hromadu a Upgrade podlaháře k předání prezenčních materiálů

EXPERT, ZNALEC A TECHNIK .......... 3 600 Kč

 • akcí cechu se může účastnit 1 osoba zastupující člena cechu a má hrazeno občerstvení dle propozic programu (účastník si hradí případné ubytování) 

GENERÁLNÍ, HLAVNÍ PARTNER  ..........  bezplatně

 • služby jsou taxativně stanoveny Smlouvou o propagaci 

3) pokud bude cech součástí jiné organizace a členové cechu budou přijati za členy této organizace, pak cechem za něj odváděný příspěvek bude členu cechu přefakturován

Každý člen Cechu podlahářů ČR je členem Hospodářské komory České republiky
 • Fyzická podnikající osoba (OSVČ) ..........50 Kč
 • Právnická osoba (s.r.o., a.s. apod.) .......... 500 Kč
 • Pokud se změní příspěvkový řád HKČR, bude podle toho automaticky upravena směrnice cechu a člen o tom bude předem informován.