Členské příspěvky

Výši vstupního poplatku a členského příspěvku schvaluje valná hromada formou směrnice.

Členský příspěvek

 • základní fakturace probíhá v lednu a v případě, že člen patří/působí ve více sekcích, tak se příspěvek nesčítá, ale je fakturován jen ten nejvyšší.
 • je snížen o 50% v případě přijetí mezi 1.7. – 30.9., o 75% v případě přijetí mezi 1.10. – 30.11 a u přijatých v posledním měsíci roku je fakturován již jako příspěvek pro následující rok
 • pokud představenstvo nerozhodne jinak, jsou akce pořádané cechem pro členy bezplatné (vložné, občerstvení apod.) v počtu uvedeném v tabulce. Případné ubytování si hradí každý sám.
 
Člen Upřesnění Roční příspěvek Počet osob
Podlahářská firma

- Má podnikatelské oprávnění pro pokládku podahovin

- Nemá v zaměstnaneckém poměru podlaháře

3 000 Kč 1
Podlahářská firma

- Má podnikatelské oprávnění pro pokládku podlahovin

- Má v zaměstnaneckém pomeru podlaháře 

6 000 Kč 2
Podlahářská firma

- Nemá podnikatelské oprávnění pro pokládku podlahovin (působí jako prodejna, studio podlah)

- Podlaháři jsou na pokládku smluvně najímáni 

10 000 Kč 2
Škola neplatí 1
Výrobce, dovozce a velkoobchod 20 000 Kč 2
Expert, znalec a technik 3 000 Kč 1

Vstupní poplatek

 • jednorázový ve výši 1 000 Kč
 • hradí ho všichni členové bez výjimky a není snížen v závislosti na měsíci přijetí do cechu

Všeobecná ustanovení

 • Vstupní poplatek se platí pouze při vstupu do cechu a není snížen v závislosti na měsíci přijetí.
 • Členský příspěvek se platí každý rok, základní fakturace probíhá v lednu a v případě, že je člen zařazen do více sekcí, tak se příspěvek nesčítá, ale je fakturován jen ten nejvyšší.
 • Členský příspěvek je v případě přijetí v období mezi 1.7. – 31.10. snížen o 50% a v období mezi 1.11. – 31.12 vyfakturován již jako příspěvek následujícího roku.
 • Na akcích cechu je účast (občerstvení) hrazeno:
  • 1 osoba = škola a firma s členským poplatkem 3 000 Kč
  • 2 osoby = firma s členských poplatkem 6 000 Kč a více
 • Na akcích, které cech pořádá i pro nečlenské firmy, může člen platit vložné, pokud představenstvo nerozhodne jinak.
 • Na valné hromadě má každý člen pouze 1 hlas, ikdyž se za firmu zasedání účastní dvě osoby.