Buď podlahářem

„Jsou lidé, kteří se domnívají, že řemesla a živnosti upadnou. Není to pravda! 

Zde je zlaté dno moderních řemesel a živností. K tomu zlatu však je třeba se namáhavě prokopat. V moderním řemesle se musí spojit věda, umění a rukodílná zručnost. Takové řemeslo si žádá člověka vysoce všestranného, jehož ruce jsou právě tak vycvičeny, jak vycvičená je jeho hlava. Takovým řemeslníkem se člověk nestane za rok. A nestane se jím bez důkladné práce na svém vlastním vzdělání.

Není krize řemesla, je krize řemeslníků a je naší povinností bojovat proti této krizi ze všech sil, protože řemesla a živnosti jsou praktickými univerzitami pro podnikatele a průmysl..“

Tomáš Baťa (1876-1932)

v2

Vyuč se řemeslu, buď podlahářem!

Na středních školách se vyučují dva obory:  

Podlahář (36-59-H)

Jde o klasické vyučení v učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je možno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. 

Podlahářské práce (36-59-E)

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Patří do středního vzdělání s výučním listem (dříve Nižší střední odborné vzdělání) a je určen pro absolventy speciálních a praktických základních škol a žáky s nedokončeným základním vzděláním.  

DSC 9600 m

Kam po škole? 

  • být zaměstnancem (pokud si během školní praxe nenajdeš možného zaměstnavatele, můžeš kontatovat nejbližší členské podlahářské firmy)
  • začít podnikat (jsi šikovný a máš co nabídnout, víš jaká je situace na trhu a jak funguje tvoje konkurence, už si se skoro domluvil na první zakázce a máš představu o rizikách i výhodách být svým pánem)
Obsahová náplň řemeslné živnosti Truhlářství, podlahářství

Rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích strojích při výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, stěn a podobně), dřevěných konstrukcí a rozmanitých průmyslových i užitkových výrobků ze dřeva. Provádění oprav a rekonstrukcí všech druhů výrobků v celém rozsahu truhlářské technologie. Výběr, rozměřování, dělení i opracování řeziva a sestavování dílců nebo součástí do finálních produktů, včetně povrchové úpravy. Stavebně truhlářské práce (osazování stavebních truhlářských výrobků, vestavěného nábytku, provedení palubového, deskového, kazetového obložení stěn a stropů, montáž a úpravy příček, dřevěných schodů, dřevěných akustických zástěn, kabin a obložení).
Kladení a opravy podlah různého druhu, například vlysových, parketových, palubkových, korkových, mozaikových, štěrkových a litých na dřevěném, betonovém, škvárobetonovém nebo izolačním podkladu. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků, provádění izolačních a vyrovnávacích vrstev, provádění potěru, broušení, leštění a napouštění povrchu, upevňování krycích lišt a podobně. Lepení podlahových povlaků na schodištích, obkládání soldíky. Zhotovování podlah z dýhovaných desek, provádění štěrkových, litých nebo stříkaných podlahovin. Pokládání plovoucích podlah z různých druhů materiálů (laminátových, dřevěných a podobně).
V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování dřevěných nástaveb dopravních prostředků. Jednoduché bednářské a modelářské činnosti. Montáž sériově vyráběného nábytku. Kladení koberců a dalších podlahových krytin. Příprava podkladů pro kladení podlah, provádění jejich izolací a vyrovnávání. 

Na začátku je potřeba vyřešit: 

  1. Získání živnostenského listu (18 let, svéprávnost, bezúhonnost, výuční list)
  2. Vědet zda a jak budu hradit zdravotní a sociální pojištění
  3. Daňovou evidenci 
  4. Zda budu přijímat hotovostní platby (EET)
  5. Být či nebýt plátcem DPH
  6. Silniční daň 

voborník foto1

Mistr podlahář, Mistr řemesla podlahářského, Mistr řemesla oboru podlahář, Mistr podlahářského řemesla 

Mistrovské zkoušky se aktuálně připravují a pilotní projekt ověřující správné nastavení celého systému bude ukončen v roce 2021

NSK - Národní soustava kvalifikací, Úplná profesní kvalifikace - Podlahář

Zvažujete rekvalifikaci? Pracujete v jiném oboru, než jste vystudovali, ale chcete mít hodnověrný doklad o znalostech, které jste během praxe získali? Jste vyučen např. automechanikem, ale 8 let pracujete v podlahářské firmě.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Podlahář (36-59-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení z těchto 3 kvalifikací, aniž byste museli chodit do školy nebo na kurzy (prokážete co jste se naučili v praxi podle kvalifikačního standardu, který je veřejný a popisuje co budete prokazovat a jak).