Vytvoření Příručky správné praxe podlaháře

Vytvoření Příručky správné praxe podlaháře

Žákům i učitelům chybí podlahářská učebnice. Proto jsme zahájili její přípravu.

Její podoba, zda bude v digitální nebo tištěné formě, bude určitě hojně diskutována, ale nyní je před námi nejdůležitější úkol a to vytvoření detailní osnovy, která pokryje celou šíři podlahářské problematiky.

Při této příležitosti bychom rádi oslovili členy i další kolegy z podlahářské branže o archivované učební texty a nezáleží nám na roku jejich vzniku.

Uvítáme jakékoliv podněty k našemu záměru.