Nové technické normy

Nové technické normy
9. 11. 2023 Poradna 218 zobrazení

Aktuální změny v oblasti technických norem

ČSN EN 13442 Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

- v češtině, platí od prosince 2023

ANOTACE: Tento dokument stanovuje zkušební metodu pro určení odolnosti plochy prvků dřevěných podlahovin a dřevěných stěnových a stropních obkladů na předem určenou skupinu chemických činidel, kterým mohou být vystaveny v průběhu používání.

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13442 (49 2135) Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím; říjen 2022

ČSN P CEN/TS 14472-1 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 1: Všeobecně

Zrušena od prosince 2023

ČSN P CEN/TS 14472-2 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 2: Textilní podlahové krytiny

Zrušena od prosince 2023

ČSN P CEN/TS 14472-3 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 3: Laminátové podlahové krytiny

Zrušena od prosince 2023

ČSN P CEN/TS 14472-4 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 4: Pružné podlahové krytiny

Zrušena od prosince 2023

ČSN EN ISO 6076 Lepidla - Pokládání podlahových krytin, dřevěných podlah, stěrkových hmot a obkladů - Specifikace velikostí zářezů zubových stěrek

- v angličtině, platí od prosince 2023

ANOTACE: This document specifies the individual measurements of notches. It assigns specific codes used to label notched tools according to the measurements and tolerances specified in this document