REACH – nová povinnost od 24. srpna 2023

REACH – nová povinnost od 24. srpna 2023
25. 5. 2023 Poradna 360 zobrazení

Od tohoto data je nezbytné používat polyuretanová lepidla, pěny, tmely a další obdobné látky pouze s certifikátem o proškolení.

Již delší dobu se v Evropské unii připravuje systém pro bezpečné používání materiálů, které mohou před svým vytvrzením uvolňovat malé množství diisokynátu. Tato látka může u některých jedinců způsobit astma, alergickou reakci nebo i horší poškození zdraví, v závislosti na intenzitě a době působení.

Proto nyní vstupuje v platnost nařízení, že všichni uživatelé stavební chemie obsahující tyto monomery, musí být prokazatelně proškoleni o správných postupech bezpečnosti při práci.

Od 24. srpna 2023 je na základě těchto předpisů vyžadován certifikát o proškolení.

Kde je možné jej získat? Možností je několik, asi nejlevnější a nejrychlejší je absolvovat online kurs s testem, existují také školení prezenční. Pro podlaháře bude nejjednodušší cestou kontaktovat svého dodavatele stavební chemie a požádat jej o pomoc při zajištění proškolení. Někteří dodavatelé již dnes tuto možnost nabízejí.

Omezení se vztahuje na všechny výrobky, které obsahují více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Obecně se to týká většiny polyuretanových výrobků, které jsou v současné době na trhu, např. lepidel, tmelů, nátěrů, podlahovin atd. Neznamená to ovšem žádný zákaz nebo omezení používání těchto výrobků, protože ve vytvrzeném stavu žádný diisokynát neuvolňují ani neobsahují.

Toto opatření se nevztahuje na kutily a hobby uživatele.

Kromě proškolení je možným řešením vyhledat produkty s nižším obsahem této škodliviny, které již jsou na trhu dostupné.


Marek Polášek, WOODEXPERT s.r.o.

www.woodexpert.cz