Nové technické normy

Nové technické normy
11. 5. 2023 Poradna 137 zobrazení

Aktuální změny v oblasti technických norem.

ČSN EN 13329+A2 Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

- v češtině, platí od června 

ANOTACE: Tato evropská norma specifikuje vlastnosti, požadavky a zkušební metody pro laminátové podlahové krytiny s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic definovaných v 3.1 a 3.2. Stanovuje rovněž požadavky na značení a balení. Obsahuje klasifikační systém podle EN ISO 10874, který udává praktické požadavky pro oblasti použití a úrovně využívání a vyjadřuje, pro která prostředí jsou tyto laminátové podlahové krytiny vhodné a usnadňuje spotřebiteli informovaný výběr. Laminátové podlahové krytiny jsou obecně určeny pro plovoucí instalace a předpokládá se použití pro bytovou a komerční úroveň využití, včetně bytových kuchyní. Tento dokument nestanoví požadavky týkající se použití na plochách, které jsou vystaveny častému smáčení, jako jsou koupelny, prádelny nebo sauny. Obecně lze laminátové podlahové krytiny použít pouze na plochách, které jsou povoleny výrobcem, a za podmínek popsaných v pokynech výrobce pro instalaci.

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13329+A1 Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení; červen 2018

 

ČSN EN ISO 26986 Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace, Změna A1

- v angličtině, platí od června