Zdarma ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

Zdarma ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení
26. 11. 2021 Poradna 1601 zobrazení

Jelikož jsme neustále kontaktováni na znění této technické normy, tak informujeme, že text je po registraci přístupný zdarma.

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení je na seznamu sponzorovaných norem.

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno.

Postup:

  1. registrace 
  2. přihlášení
  3. v podrobném vyhledávání do označení normy postačí napsat 744505 a kliknout na "vyhledej normy"