Nové technické normy

Nové technické normy
10. 11. 2021 Poradna 380 zobrazení

Aktuální změny v oblasti technických norem

ČSN EN 13647 Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností

- v angličtině, platí od prosince 2021

ANOTACE: ČSN EN 13647 Tento dokument specifikuje metody měření geometrických charakteristik dřevěných podlah a dřevěných obkladových a obkladových prvků. Tento dokument nespecifikuje odběr vzorků, který je zamýšlen v produktových normách nebo zkušebních metodách, a nevztahuje se na prvky, které jsou instalovány.

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13647 Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností z října 2011

ČSN EN 17456 Dřevěné podlahoviny a parkety - Stanovení delaminace vrchní vrstvy vícevrstvých dílců - Zkušební metoda

- v angličtině, platí od prosince 2021

ANOTACE: Tento dokument specifikuje zkušební metodu pro stanovení delaminace vrchní vrstvy vícevrstvých parketových prvků podle EN 13489 s různými strukturami, rozměry a lepidly pro vnitřní použití jako podlahy v době první dodávky výrobku. Dokument specifikuje zkušební metodu se třemi úpravami stárnutím (AT1, AT2 a AT3) zkušebních vzorků. Zkušební metoda popsaná v tomto dokumentu umožňuje určit kvalitu spojení vrchní vrstvy, také pro parkety používané na podlahovém vytápění, a pro identifikaci selhání spojení. POZNÁMKA 1 – Pro spodní vrstvu třívrstvých prvků je zkušební metoda použitelná, i když jsou zkušenosti omezené. AT1 je vhodná léčba pro prognózu vícevrstvých parket v suchých vnitřních podmínkách a lze ji aplikovat na všechny typy lepidel na parkety. Lze jej použít pro hlavní systémy podlahového vytápění. AT2 je vhodná úprava pro posouzení vícevrstvých parket s PVAc lepidly pro lepení vrchní vrstvy. AT3 je vhodná úprava pro posouzení vícevrstvých parket s jiným typem lepidel než PVA-c pro lepení vrchní vrstvy. Tento dokument se nevztahuje na kvalitu lepení překližky, pokud se používá ve vícevrstvé parketové konstrukci. POZNÁMKA 2 – Tento dokument neumožňuje odhadnout kompatibilitu použití ve vlhkých podmínkách. AT2 je vhodná úprava pro posouzení vícevrstvých parket s PVAc lepidly pro lepení vrchní vrstvy. AT3 je vhodná úprava pro posouzení vícevrstvých parket s jiným typem lepidel než PVA-c pro lepení vrchní vrstvy. Tento dokument se nevztahuje na kvalitu lepení překližky, pokud se používá ve vícevrstvé parketové konstrukci. POZNÁMKA 2 – Tento dokument neumožňuje odhadnout kompatibilitu použití ve vlhkých podmínkách. AT2 je vhodná úprava pro posouzení vícevrstvých parket s PVAc lepidly pro lepení vrchní vrstvy. AT3 je vhodná úprava pro posouzení vícevrstvých parket s jiným typem lepidel než PVA-c pro lepení vrchní vrstvy. Tento dokument se nevztahuje na kvalitu lepení překližky, pokud se používá ve vícevrstvé parketové konstrukci. POZNÁMKA 2 – Tento dokument neumožňuje odhadnout kompatibilitu použití ve vlhkých podmínkách.