Nové technické normy

Nové technické normy
12. 3. 2021 Poradna 161 zobrazení

Aktuální změny v oblasti technických norem.

ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy - Požadavky na montáž a posuzování

- v češtině, platí od dubna 2021

ANOTACE: Tento dokument doplňuje a rozvádí ČSN 74 4505 informacemi a požadavky na nově dokončené dřevěné
nášlapné vrstvy podlah a má být užíván spolu s ní. V porovnání s předchozím vydáním norem byly provedeny tyto změny:

 • upřesnění a rozšíření definic vztahujících se k normě;
 • upřesnění a rozšíření požadavků na montáž;
 • aktualizovány souvisící normy;
 • celková úprava a zpřesnění textu normy.

Tato norma platí pro montáž a posuzování dřevěných nášlapných vrstev podlah (dále jen podlah) do interiérů z následujících podlahovin:

 1. parketové vlysy s perem a/nebo drážkou podle ČSN EN 13226;
 2. mozaikové parkety podle ČSN EN 13488;
 3. vícevrstvé parketové dílce podle ČSN EN 13499;
 4. dýhované podlahoviny podle ČSN EN 14354;
 5. podlahové palubky z jehličnatého dřeva podle ČSN EN 13990;
 6. podlahové palubky z listnatého dřeva;
 7. průmyslová mozaika;
 8. laminátové podlahové krytiny podle ČSN EN 13329+A1;
 9. všechny podlahoviny nabízené výrobci a dovozci vyráběné podle nejrůznějších jiných technických dokumentů, nebo vyráběné bez nich, na které by bylo možno uplatnit některou z norem ad 1 až 5 a 8.

Tato norma platí omezeně pro dřevěné podlahy v památkově chráněných objektech, kde rozhodujícími požadavky jsou požadavky orgánů památkové péče.

Tato norma neplatí pro:

 • venkovní podlahy (do třídy použití 3 podle ČSN EN 335-1);
 • vrstvy podlah pod nášlapnou vrstvou;
 • provádění povrchové úpravy podlahovin dodávaných s hotovou povrchovou úpravou;
 • špalíkové podlahy;
 • podlahy z lamparket z rostlého dřeva podle ČSN EN 13227;
 • podlahy z prvků krycích podlah z rostlého dřeva včetně špalíků s obvodovým spojem podle ČSN EN 13228;
 • podlahy ze spojovaných dílců z rostlého listnatého dřeva podle ČSN EN 13629;
 • podlahy z vertikálních lamel, širokých lamel a ležatých špalíků podle ČSN EN 14761;
 • podlahy z bambusu a WPC.

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování; září 2012