Výrobci, dovozci a velkoobchody se včera sešli na pracovním setkání s členy představenstva

Výrobci, dovozci a velkoobchody se včera sešli na pracovním setkání s členy představenstva
24. 2. 2023 Krátké zprávy 319 zobrazení

Vinyl, mokré lože, vlhkost, chybějící protokoly, reklamace, to jsou asi ta nejčastější slova, která na jednání zazněla.

Sekce výrobců, dovozců a velkoobchodů je už zastoupena skoro 40 členy, kteří mají své individuální obchodní preference, ale na včerejším jednání bylo patrné, že se najdou průsečíková témata.

Jedním z nich byly chybějící nebo obsahově nedostatečné technické normy. Zástupci cechu jsou členy technických normalizačních komisí, takže se nyní cech zaměří např. na úpravy pravidel pro schody a terasy. Navíc letos proběhne revize ČSN 744505 Podlahy - Společná ustanovení.

Společně jsme také hledali téma pro letošní ročník Upgrade podlaháře. Po diskusi s jakými nešvary, chybami se výrobci stavební chemie všeobecně setkávají na stavbách začalo rezonovat - vinyl, mokré – odvětrané lože, výška zubů u špachtle, směr pokládky, teplota podkladu a hrubé porušování technologické kázně při lepení krytin při zapnutém podlahovém topení /nesmí být vůbec zapnuto!/, teplota okolního prostředí, vlhkost podkladu, absence předávacích protokolů, neuznávané reklamace. Opakování je matka moudrosti a proto i přes námi zpracovanou Správnou praxi: Lepení vinylových dílců LVT, kterou si přečetlo už na 13 tisíc čtenářů, se budeme snažit tyto jevy na podzim rozpitvat do prvočísel. Navíc zvážíme, zda neuvolníme i pro nečleny naše předávací protokoly, jejichž používání chrání cechovní podlaháře.