Všeobecná ustanovení

  • Vstupní poplatek se platí pouze při vstupu do cechu a není snížen v závislosti na měsíci přijetí.
  • Členský příspěvek se platí každý rok, základní fakturace probíhá v lednu a v případě, že je člen zařazen do více sekcí, tak se příspěvek nesčítá, ale je fakturován jen ten nejvyšší.
  • Členský příspěvek je v případě přijetí v období mezi 1.7. – 31.10. snížen o 50% a v období mezi 1.11. – 31.12 vyfakturován již jako příspěvek následujícího roku.
  • Na akcích cechu je účast (občerstvení) hrazeno:
    • 1 osoba = škola a firma s členským poplatkem 3 000 Kč
    • 2 osoby = firma s členských poplatkem 6 000 Kč a více
  • Na akcích, které cech pořádá i pro nečlenské firmy, může člen platit vložné, pokud představenstvo nerozhodne jinak.
  • Na valné hromadě má každý člen pouze 1 hlas, ikdyž se za firmu zasedání účastní dvě osoby.